Za služby neuvedené v cenníku sa cena ustanoví dohodou.
Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Mzdová agenda - mesačný paušál

Mzdová agenda do 5 zamestnancov   75 €
Mzdová agenda do 10 zamestnancov150 €
Mzdová agenda do 20 zamestnancov
300 €
Mzdová agenda do 50 zamestnancov
750 €
Mzdová agenda viac ako 50 zamestnancov
dohodou

Mzdová agenda obsahuje:

·         kompletné spracovanie a zaúčtovanie miezd podľa podkladov,

·         vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov na daňový úrad, sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne

·         prihlášky nových zamestnancov do poisťovní,

·         odhlášky zamestnancov z poisťovní pri ukončení pracovného pomeru alebo zmene zdravotnej poisťovne,

·         vypracovanie a zaslanie ELDP,

·         potvrdenia pre zamestnancov podľa požiadaviek, ročné zúčtovanie dane

Účtovná agenda - podvojné účtovníctvo - mesačný paušál


Platca DPHNeplatca DPH
 Účtovná agenda do 50 položiek   60 €  54 € 
Účtovná agenda do 100 položiek
114 €102 €
Účtovná agenda do 200 položiek
216 €192 €
Účtovná agenda do 350 položiek
357 €315 €
Účtovná agenda do 500 položiek
480 €420 €
Účtovná agenda viac ako 500 položiek
dohodou
dohodou

Účtovná agenda obsahuje:

·         kontrola účtovného dokladu,

·         zaúčtovanie účtovného dokladu,

·         vedenie hlavnej knihy,

·         vedenie účtovného denníka,

·         vedenie pokladničnej knihy,

·         vedenie bankovej knihy,

·         knihy dodávateľských a odberateľských faktúr,

·         evidencia a odpisy majetku,

·         evidencia DPH,

·         vypracovanie a zaslanie kontrolného výkazu pre DPH, vypracovanie a zaslanie daňového priznania k DPH


Účtovná agenda - jednoduché účtovníctvo - mesačný paušálPlatca DPHNeplatca DPH
Účtovná agenda do 50 položiek  48 €  42 €
Účtovná agenda do 150 položiek
135 €117 €
Účtovná agenda do 300 položiek
252 €216 €
Účtovná agenda do 500 položiek
390 €330 €
Účtovná agenda viac ako 500 položiek
dohodoudohodou

Účtovná agenda obsahuje:

·         kontrola účtovného dokladu,

·         zaúčtovanie účtovného dokladu,

·         vedenie peňažného denníka,

·         vedenie pomocných kníh (majetku, záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov)

·         knihy pohľadávok,

·         kniha záväzkov,

·         evidencia DPH,

·         vypracovanie a zaslanie kontrolného výkazu pre DPH, vypracovanie a zaslanie daňového priznania k DPH


Jednorazové služby - nad rámec paušálu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (iba príjmy zo zamestnania na Slovensku)

24 €

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (paušálne výdavky)

50 €

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B a účtovná závierka (skutočné výdavky)

100 €

Daňové priznanie k dani z príjmov a účtovná závierka právnickej osoby (výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky)

240 €

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel – 1 vozidlo

12 €

Mzda – DoVP, DoPČ, DoBPŠ – 1 zamestnanec

15 €

Vystavenie faktúry v mene klienta

1 €

Digitalizácia účtovníctva – skenovanie dokladov – 1 doklad

0,20 €

Vypracovanie cestovného príkazu

6 €

Účtovné poradenstvo – 1 hod

12 €

Osobné zastupovanie na úradoch (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad) - 1 hod

12 €

Administratíva vykonávaná u klienta (triedenie, evidencia, zakladanie dokladov, a.i.) – 1 hod

dohodou