Za služby neuvedené v cenníku sa cena ustanoví dohodou.
Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Mzdová agenda - mesačný paušál

Účtovná agenda - podvojné účtovníctvo - mesačný paušál

Účtovná agenda - jednoduché účtovníctvo - mesačný paušál

Jednorazové služby - nad rámec paušálu