Innovates s.r.o.
Letná ulica 749/7A, 082 52 Dulova Ves
IČO: 47697661

IČ DPH: SK2024050094

Konateľka Bc. Renáta Gáciková
Obchodný riaditeľ Tomáš Gácik