O nás

O nás

Našu spoločnosť Innovates s.r.o. som založila spolu s bratom v roku 2014. Brat sa venuje oblasti IT a ja oblasti účtovníctva, personalistiky, miezd a daní. 


V tejto oblasti pracujem už vyše 9 rokov a svoje znalosti si neustále dopĺňam v súvislosti s meniacou sa legislatívou, aby mali klienti vždy aktuálne informácie pre svoje podnikanie a účtovníctvo spracované podľa platnej legislatívy.


Naše hlavné pôsobenie je v Prešove a okolí.


Bc. Renáta Gáciková
konateľka spoločnosti
Konateľka Bc. Renáta Gáciková